Kam dál?


Životní pojištění Akord

Celoživotní pojistný program AKORD od životní pojišťovny Uniqa

 

Toto životní pojištění umožňuje bezproblémů využívat daňových úlev pro životní pojištění. Je to flexibilní pojistka s volitelnou pojistnou částkou pro případ smrti nebo dožití s možností připojištění zproštění od placení pojistného při přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. V rámci celoživotního pojistného programu AKORD lze uzavřít rovněž  připojištění invalidity třetího stupně, připojištění velmi závažných onemocnění, pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, pojištění nemocniční denní dávky a úrazové pojištění s denním odškodným za úraz a s progresivním plněním u závažných tělesných poškození pojištěného i jeho dětí.

 

Jde o kapitálové životního pojištění, a Vy si sám/a zvolíte strukturu pojištění , neboť vedle životního pojištění máte možnost připojištění velmi závažných onemocnění, připojištění invalidity třetího stupně, pojištění úrazu klienta i jeho dětí, pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, pojištění nemocniční denní dávky a možnost investovat volné finanční prostředky.

 

V základní verzi je toto životní pojištění maximálně diskrétní k vašemu soukromí: nenutí klienta vyplňovat dotazník o zdravotním stavu. Dožije-li se klient sjednaného konce pojištění, vyplácí pojišťovna sjednanou pojistnou částku pro případ dožití plus vytvořený podíl na zisku (kapitálovou hodnotu pojištění). V případě úmrtí pojištěného během pojistné doby bude pozůstalým vrácena celá zhodnocená částka doposud zaplaceného pojistného.

 

Variabilita spočívá v tom, že rozhodne-li se klient kdykoli během pojistné doby navýšit anebo snížit pojistnou částku pro případ smrti (rizikovou složku),jde to bez potíží. Taková variabilita se hodí např když se klient životního pojištění ožení nebo narodí-li se mu děti (chce-li své blízké zabezpečit pro případ nenadálé tragické události), popřípadě čerpá-li spotřebitelský, hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření (pojištění úvěru). Život obvykle trvá déle a rovněž změny přicházejí nenadále..

 

Daňové výhody jsou možné a je třeba splnit pouze zákonem daná pravidla.. Tj:

je-li výplata pojistného plnění v pojistné smlouvě sjednána nejméně po 60 měsících od data uzavření, nejdříve však v kalendářním roce, kdy pojištěný dovrší věk 60 let.

Potřeba splnit podmínku minimální pojistné částky, u pojistných smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně musí být sjednána pojistná částka pro případ dožití alespoň 40.000,-Kč a u pojistných smluv s pojistnou dobou nad 15 let musí být sjednána pojistná částka pro případ dožití alespoň 70.000,-Kč.

V případě, že vám je v době trvání pojištění přiznán invalidní důchod, lze při splnění podmínek osvobodit od placení pojistného, přičemž vaše životní pojištění běží dál za původních podmínek.

Existuje rovněž možnost pojištění dětí ve věku 0-19 let. Po skončení pojistné doby (minimálně 5 let) vyplatí pojišťovna přímo pojištěnému dítěti anebo mladému člověku zhodnocenou pojistnou částku, a zabezpečí ho finančně na studie anebo pro start do samostatného života. V případě tragické události vrátí pojišťovna blízkým dítěte zhodnocené zaplacené pojistné.

 

Další předností produktu jsou další možná připojištění jako např. vedlejší úrazová složka pojištění, kterou lze pojistit i ženy v domácnosti (vzniká jim nárok i na denní odškodné za úraz) anebo mimořádně výhodně děti (měsíční pojistné od 38 Kč).

 

 

 

 Pokud si chcete spočítat různá pojištění a jejich ceny pak je vám k dispozici naše kalkulačka online. Bez realitky si můžete zařídit výhodný pronájem bytu.

Můžete se informovat, eventuálně uzavřít si další druhy pojištění online za výhodných podmínek: např. nepovinné pojištění vašeho auta Havarijní pojištění, které vám pomůže při řádění různých živlů, stejně tak i Pojištění nemovitosti chaty, chalupy, rozestavěné budovy či stavby. Naopak pojištění domácnosti zajistí, že vám pojišťovna zaplatí škodu např při vykradení, nebo požáru bytu. Zákonné pojištění vozidla - Povinné ručení musí mít každý majitel vozidla. Najděte si to nejlevnější! Jako forma celoživotního spoření aby se člověk, alespoň částečně zabezpečil na důchod slouží státem podporované Penzijní připojištění - zajistěte si zde výhodné podmínky! Pokud jste např. nešikovný, pak je vhodné mít Pojištění odpovědnosti za škodu, které stojí pár stovek ročně a kryje nedbalostí škody, které někomu způsobíte..jinak se tomu říká i Pojištění odpovědnosti (pojistka na blbost), právě z důvodu nepozornosti. Cestovní pojištění vás dá do kupy ve světě, pokud se vám něco nemilého přihodí. Pojištění vozidel popisuje možnosti, ceny a způsoby pojištění plechových mazlíčků.