Kam dál?


FLEXI životní pojištění

Životní pojištění Flexi patří z hlediska životních pojistek k těm oblíbenějším a preferovaným. FLEXI životní pojištění je rodinné pojištění, které lze v rámci jedné smlouvy uzavřít až pro dva dospělé a pět dětí. Nabízí komplexní zajištění rizik, která si nastavíte přesně dle svých potřeb.

 

Hlavní výhody

 

- Rodinné pojištění (pomocí jedné smlouvy lze pojistit 1–2 dospělé osoby a až pět dětí)

- Možnost libovolně kombinovat a měnit pojištěná rizika dle aktuální situace

- Varianta sjednání pojistných rizik na zkrácenou dobu za nižší cenu

- Možnost spoření

- Zhodnocení min. 2,4 % ročně při investici do garantovaného fondu

- Možnost sjednání doživotní renty

- Pojištění hospitalizace pokryje náklady na pobyt v nemocnici

- Daňové úlevy

 

Kdy vám životní pojištění Flexi pomůže

 

Pojištění proti úrazu - žijete aktivním způsobem a máte obavy z úrazu při sportovních či jiných aktivitách?

Zajištění sebe a rodiny - kombinace pojištění a spoření, a to vše třeba i pro celou rodinu v rámci jedné smlouvy s možností průběžně pojištění upravovat podle aktuálních životních potřeb.

Splácení úvěru - dostanete-li se do zdravotních potíží při splácení úvěru, FLEXI vám pomůže.

Zhodnocení financí - FLEXI životní pojištění umí nejenom krýt rizika, ale spolu s ním můžete také spořit.

 

 

Pojistná rizika

 

Z uvedených rizik je možné sestavit pojištění na míru, libovolně je kombinovat. Jediné povinné pojištění je pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a dožití.

 

- Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a dožití

 

Při dožití se sjednaného konce pojištění vám bude vyplacena kapitálová hodnota pojistné smlouvy. V případě smrti pojištěného je obmyšlené osobě (není-li uvedena, tak osobám dle zákona) vyplacena pojistná částka nebo kapitálová hodnota smlouvy (pokud je vyšší), přičemž toto plnění je vyplaceno mimo dědické řízení.

 

- Pojištění smrti následkem úrazu

 

Pojištěním je možné zvýšit pojistnou částku, která bude vyplacena obmyšlené osobě v případě smrti pojištěného zapříčiněné úrazem.

 

- Pojištění trvalých následků úrazu

Je plněno již od 0,5 % trvalého tělesného poškození (např. ztráta zubu v důsledku úrazu). Díky progresivnímu plnění, které je součástí tohoto pojištění, se zvyšuje pojistná částka dle rozsahu tělesného poškození až do výše čtyřnásobku sjednané pojistné částky.

 

-  Pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu

 

Denní plnění je vypláceno za dobu léčení úrazu. Výše pojistného krytí je volitelná.

 

-  Pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci

 

Denní plnění je vypláceno za dobu pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. Rozsah a výše pojistného krytí jsou volitelné. K tomuto pojištění je možné sjednat ještě připojištění úrazu v pracovní neschopnosti.

 

-  Pojištění hospitalizace

 

V případě hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci trvající minimálně 24 hodin bude vyplaceno pojistné plnění za každý započatý den hospitalizace.

 

-  Pojištění velmi vážných onemocnění

 

Sjednaná pojistná částka je vyplacena v případě potvrzené lékařské diagnózy kteréhokoliv z následujících onemocnění nebo podstoupení některého z uvedených zákroků: infarkt myokardu, rakovina, náhlá cévní mozková příhoda (mozková mrtvice), totální ledvinové selhání, transplantace životně důležitých orgánů, nitrolební nádor, operace aorty, slepota, hluchota, kóma, paraplegie, tetraplegie, hemiplegie, demence včetně Alzheimerovy choroby, Parkinsonova nemoc, operace věnčitých tepen, roztroušená skleróza, závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte (klíšťová meningoencefalitida, Lymeská nemoc), bakteriální meningitida, encefalitida, Creutzfeldova-Jakobova nemoc, těžké popáleniny, onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost. U tohoto pojištění je možné sjednat individuální konec pojistného rizika ve stanoveném věku.

 

-  Pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky

 

V případě uznání invalidity 3. stupně bude vyplacena sjednaná pojistná částka. U tohoto pojištění je možné sjednat individuální konec pojistného rizika ve stanoveném věku. Lze také sjednat připojištění pro případ invalidity 1. a 2. stupně.

 

-  Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty

 

V případě uznání invalidity 3. stupně nebo ztráty schopnosti samostatně dlouhodobě vykonávat aktivity běžného života (ve stupni 2 a vyšším) bude pojištěnému vyplácena valorizovaná doživotní renta.

 

-  Pojištění doživotní kapitálové renty

Renta je vyplácena při dožití se 60 let věku pojištěného, od kdy bude pojištěnému vyplácena valorizovaná doživotní renta.

 

-  Pojištění zproštění od placení pojistného

 

Pojišťovna za vás zajistí splácení celého sjednaného běžného pojistného v případě uznání invalidity 3. stupně.

 

-  Pojištění kapitálové hodnoty

 

V případě sjednání pojištění kapitálové hodnoty je při smrti poslední pojištěné dospělé osoby vyplacena obmyšlené osobě (není-li uvedena, tak osobám dle zákona) jak kapitálová hodnota smlouvy, tak i pojistná částka pro případ smrti

Pojištění pro děti

Na jedné smlouvě může být pojištěno až pět dětí, vybírat lze z těchto rizik:

 

-  Pojištění velmi vážných onemocnění

 

Pojištění zajistí vyplacení sjednané pojistné částky v případě diagnózy onemocnění nebo podstoupení některého z uvedených zákroků: rakovina, nitrolební nádor, transplantace životně důležitých orgánů, totální ledvinové selhání, operace aorty, slepota, hluchota, paraplegie, tetraplegie, hemiplegie, kóma, mozková obrna, meningitida, encefalitida, virová hepatitida, aplastická anémie, diabetes mellitus I. typu, stavy vedoucí k syndromu krátkého střeva, operace srdeční chlopně, získané chronické srdeční onemocnění, astma bronchiale, epilepsie, revmatická horečka, tetanus.

 

-  Pojištění hospitalizace

 

V případě hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci trvající minimálně 24 hodin bude vyplaceno pojistné plnění za každý započatý den hospitalizace.

 

-  Úrazová složka pojištění pro děti

 

Nabídka pojištění je shodná s úrazovou složkou pojištění pro dospělého pojištěného (pojištění smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu).

 

Změny v průběhu životního pojištění

 

FLEXI životní pojištění si vždy můžete přizpůsobit dle aktuální situace. Během trvání FLEXI životní pojištění můžete provádět tyto změny:

 

Změna v rozsahu pojištění (v životní i doplňkové a úrazové složce pojištění)

Změna ve výši sjednaných pojistných částek

Změna ve výši běžného pojistného

Změna doby trvání

Trvalá změna poměru rozložení pojistného do investičních fondů

Změna frekvence nebo techniky placení pojistného

Změna rizikové skupiny

Sjednání /změna, popř. vyloučení pojištění dětí

Sjednání /změna, popř. vyloučení pojištění dospělého pojištěného

Dočasné přerušení placení pojistného

Jednorázové přerozdělení kapitálové hodnoty v novém poměru rozložení do investičních fondů

Převod částky v Kč mezi fondy

Převod kapitálové hodnoty

Změna jména, příjmení pojistníka, pojištěných dětí, pojištěných dospělých osob

Změna trvalé adresy, kontaktní adresy

Změna telefonního čísla

Změna podmínek zajištění závazku

Změna obmyšleného

Opravy chybně evidovaných dat apod.

Změna pojistníka

Sjednání, popř. vyloučení indexace

 

Investiční fondy a strategie

 

Ze spořicí složky pojistného si můžete tvořit své vlastní investiční portfolio. Pojistné lze rozložit do garantovaného fondu, H-FIX fondu nebo do investičních fondů.

 

Garantovaný fond

Pro běžné pojistné

Garantovaný růst kapitálové hodnoty ve výši minimálně 2,4 % p. a.

Pro mimořádné a jednorázové pojistné

Vyhlašované zhodnocení zaručující minimálně zachování nominální hodnoty finančních prostředků. Aktuální zhodnocení je pravidelně vyhlašováno Pojišťovnou České spořitelny. Od 1. 7. 2010 je vyhlášeno zhodnocení ve výši 1,75 % p. a.

H-FIX fondy

 

 

Jak sjednat FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění můžete snadno sjednat během jedné návštěvy na našem webu evventualně přes telefon.

Zavolejte nám nebo nám napište

 

 

Podmínky sjednání:

Ke sjednání pojištění potřebujete pouze občanský průkaz

Vstupní věk pojistníka dovršených 18 let

Jedna nebo dvě dospělé pojištěné osoby (vstupní věk 18–70 let, při omezeném rozsahu pojištění až 97 let)

Maximálně pět pojištěných dětí (vstupní věk 0–18 let)

Měsíční platba minimálně 300 Kč na dospělou osobu nebo počáteční jednorázové pojistné

Pojistná částka pro případ smrti minimálně 10 000 Kč

Doba trvání pojistné smlouvy minimálně 3 roky, maximálně do 75 let (příp. do 100 let při omezeném rozsahu)

 

 

 Pokud si chcete spočítat různá pojištění a jejich ceny pak je vám k dispozici naše kalkulačka online. Bez realitky si můžete zařídit výhodný pronájem bytu.

Můžete se informovat, eventuálně uzavřít si další druhy pojištění online za výhodných podmínek: např. nepovinné pojištění vašeho auta Havarijní pojištění, které vám pomůže při řádění různých živlů, stejně tak i Pojištění nemovitosti chaty, chalupy, rozestavěné budovy či stavby. Naopak pojištění domácnosti zajistí, že vám pojišťovna zaplatí škodu např při vykradení, nebo požáru bytu. Zákonné pojištění vozidla - Povinné ručení musí mít každý majitel vozidla. Najděte si to nejlevnější! Jako forma celoživotního spoření aby se člověk, alespoň částečně zabezpečil na důchod slouží státem podporované Penzijní připojištění - zajistěte si zde výhodné podmínky! Pokud jste např. nešikovný, pak je vhodné mít Pojištění odpovědnosti za škodu, které stojí pár stovek ročně a kryje nedbalostí škody, které někomu způsobíte..jinak se tomu říká i Pojištění odpovědnosti (pojistka na blbost), právě z důvodu nepozornosti. Cestovní pojištění vás dá do kupy ve světě, pokud se vám něco nemilého přihodí. Pojištění vozidel popisuje možnosti, ceny a způsoby pojištění plechových mazlíčků.