Kam dál?


Životní pojištění srovnání

 

Rizikové životní pojištění

Shrnutí: Za peníze, které vkládáte získáte jen a pouze zajištění proti předem definovanému riziku. Smrti, event. invalidita, nemoc, úraz.. Nic nespoříte. Pokud se Vám nestane, to co máte v pojistní smlouvě, tak nic nedostanete. Ani po skončení.

Výhody:

 • je levnější
 • garance pojistné částky pro případ smrti
 • zabezpečení určených osob v případě plnění
 • možnost volby různých připojištění
 • lze i krátkodobě od 1 roku
 • flexibilní ve volbě pojistné částky (pevná nebo klesající)
 • plní všechny úkoly požadované od životního pojištění
 • jednoduché na porovnání

Nevýhody:

 • nespoříte
 • daňové úlevy téměř nejdou využít

Kapitálové životní pojištění

Shrnutí: Pojištění pro případ smrti nebo dožití. Můžete si zvolit částku pro případ smrti a pro případ smrti dle uvážení.. Princip je takovýto: z vámi hrazeného pojistného se odečtou poplatky pojišťovně a náklady na pojistnou ochranu pro případ vaší smrti. Zbytek jde na spoření.

Výhody:

 • daňové úlevy
 • garantovaná částka pro případ pojistné události
 • garantovaný minimální výnos (TÚM)
 • možnost příspěvku zaměstnavatele

Nevýhody:

 • dražší
 • nelze měnit nastavení pojistky
 • dokud pojištění neskončí nedostanete se k penězům
 • nelze ovlivnit kapitálové zhodnocení
 • předčasné ukončení znamená finanční ztrátu
 • nákladné

Investiční životní pojištění

Shrnutí: Na rozdíl od kapitálového je zde možnost flexibilty v určení kam půjdou vámi placené peníze.. Můžete si- z částky určené na spoření, zvolit z nabídky investičních fondů, které se liší podstupovaným rizikem při investování. Podle toho jakou si zvolíte investiční strategii můžete vydělat nebo prodělat. Výnos není garantován.

Výhody:

 • daňové úlevy
 • flexibilita, lze měnit rozdělení mezi rizikovou a spořící složku
 • možnost vkládat a vybírat finanční prostředky v průběhu trvání pojištění
 • můžete měnit alokaci prostředků mezi fondy
 • možnost ovlivnit výnosy a zisk

Nevýhody:

 • dražší než rizikové životní pojištění
 • dokud pojištění neskončí nedostanete se k penězům
 • rizikové, zisk není garantovaný, závisí na vašich investičních rozhodnutích
 • poplatky pro fondy a pojišťovnu ukrajují ze zisku
 • nemožnost porovnávat jednotlivé produkty a pojištění mezi sebou
 • nákladné

Důchodové životní pojištění:

Lidé jej často zaměňují za penzijní připojištění. Základním rozdílem je, že na penzijní připojištění si pouze spoříte, důchodové pojištění vás navíc chrání. Navíc ho poskytují různí poskytovatelé. Důchodové pojištění „dělají“ pouze pojišťovny. Důchodové pojištění dovoluje spořit s garantovaným výnosem a ochraňuje pojištěného na různá rizika. Jakmile dosáhnete stanoveného věku (většinou 50-68 let) bude vám jako oprávněné osobě vyplacena naspořená částka buďto jednorázově anebo v podobě pravidelného důchodu.

Délka trvání závisí na tom jak si určíte, s parametry viz. O životním pojištění obecně.

Výhody:

 • daňové úlevy
 • garantovaná částka, která bude vyplacena
 • možnost sjednání různých připojištění
 • minimální garantované zhodnocení podle technické úrokové míry (TÚM)

Nevýhody:

 • nelze měnit parametry sjednaného pojištění
 • pasivní forma spoření, neovlivníte kapitálovou hodnotu

 

 Pokud si chcete spočítat různá pojištění a jejich ceny pak je vám k dispozici naše kalkulačka online. Bez realitky si můžete zařídit výhodný pronájem bytu.

Můžete se informovat, eventuálně uzavřít si další druhy pojištění online za výhodných podmínek: např. nepovinné pojištění vašeho auta Havarijní pojištění, které vám pomůže při řádění různých živlů, stejně tak i Pojištění nemovitosti chaty, chalupy, rozestavěné budovy či stavby. Naopak pojištění domácnosti zajistí, že vám pojišťovna zaplatí škodu např při vykradení, nebo požáru bytu. Zákonné pojištění vozidla - Povinné ručení musí mít každý majitel vozidla. Najděte si to nejlevnější! Jako forma celoživotního spoření aby se člověk, alespoň částečně zabezpečil na důchod slouží státem podporované Penzijní připojištění - zajistěte si zde výhodné podmínky! Pokud jste např. nešikovný, pak je vhodné mít Pojištění odpovědnosti za škodu, které stojí pár stovek ročně a kryje nedbalostí škody, které někomu způsobíte..jinak se tomu říká i Pojištění odpovědnosti (pojistka na blbost), právě z důvodu nepozornosti. Cestovní pojištění vás dá do kupy ve světě, pokud se vám něco nemilého přihodí. Pojištění vozidel popisuje možnosti, ceny a způsoby pojištění plechových mazlíčků.